Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym

INFORMACJA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, iz z dniem 1 lipca 2023 roku do odwołania czasowo zawiesza działalność Poradnia Dermatologiczna.

O wznowieniu przyjęć w w/w komórce organizacyjnej SPZZOZ w Przasnyszu poinformuje niezwłocznie.

Telefony do najbliższych placówek Poradni Dermatologicznej:

 • Szpital w Makowie Mazowieckim tel: +48 297-142-382
 • Szpital w Ciechanowie tel: +48 236-730-580
 • Szpital w Mławie tel: +48 236-543-289
 • Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

  Szanowni Państwo,

  na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta uprzejmie informuję, iż 6 września 2023r. weszły w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, zapewniający szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie przysługuje osobom bliskim.

  Więcej…  
 • Komunikat dot. możliwości wykonania operacji z zakresu chirurgii onkologicznej

  Informujemy, że w SP ZZOZ w Przasnyszu, zatrudniony jest specjalista z wieloletnim doświadczeniem w chirurgii ogólnej i onkologicznej (zdobytym m.in. w Mazowieckiem Szpitalu Onkologicznych w Wieliszewie), dzięki czemu zapewniamy możliwość wykonania w ramach NFZ:

  Więcej…  
 • Czasowo zawieszona działalność Poradnii Dermatologicznej

  INFORMACJA

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, iz z dniem 1 lipca 2023 roku do odwołania czasowo zawiesza działalność Poradnia Dermatologiczna.

  Więcej…  
 • List otwarty członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

  List otwarty członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

  W imieniu zarządzających szpitalami powiatowymi, zatrudnionego w nich personelu, ale przede wszystkim w imieniu polskiego Pacjenta, zwracamy się do Pana Ministra z apelem o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce, ratując je przed ostateczną zapaścią...

  Więcej…