Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Rejestracja, portiernia, centrala telefoniczna
 
Centrala telefoniczna +48 297-534-300
Rejestracja poradni specjalistycznych +48 297-534-253
+48 297-534-254
Portiernia / szatnia +48 297-534-308

Administracja
 
Sekretariat +48 297-534-318
Dyrektor +48 297-534-335
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych +48 297-534-317

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

+48 297-534-285
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Wojciech Gregorczyk
+48 297-534-477
Naczelna Pielęgniarka +48 297-534-314
Główna Księgowa +48 297-534-315
Księgowość +48 297-534-309
Płace +48 297-534-311
Kadry +48 297-534-351
Dział Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych +48 297-534-331
Dział Administracyjno Techniczny +48 297-534-310
+48 297-534-405
Informatyk +48 297-534-320

Poradnie, Gabinety, Pracownie
 
Poradnia Chirurgii Ogólnej +48 297-534-401
Poradnia Rehabilitacyjna +48 297-534-240
+48 297-534-443
Poradnia Ginekologiczno Położnicza +48 297-534-404
Poradnia Okulistyczna +48 297-534-207
Poradnia Otolaryngologiczna +48 297-534-403
Poradnia Onkologiczna/Dermatologiczna +48 297-534-410
Poradnia Diabetologiczna +48 297-534-411
Poradnia Neurologiczna +48 297-534-330
Poradnia Kardiologiczna +48 297-534-409
Pracownia Endoskopowa +48 297-534-259
Poradnia Leczenia Uzależnień +48 297-534-342
Poradnia Zdrowia Psychicznego +48 297-534-483
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc +48 297-534-451
Pracownia Badań Nieinwazyjnych Serca +48 297-534-402
Dział Diagnostyki Obrazowej +48 297-534-344
Pracownia USG +48 297-534-345
Poradnia Urologiczna +48 297-534-447
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej +48 297-534-334
Kierownik Laboratorium +48 297-534-340
Laborantka Dyżurna +48 297-534-355
Centralna Sterylizatornia +48 297-534-290
Apteka Szpitalna +48 297-534-341
Prosektorium +48 297-534-425
Telefony alarmowe
999 / 112
Izba Przyjęć +48 297-534-324

Oddział Chorób Wewnętrznych
 
Pielęgniarki +48 297-534-289
Sekretariat +48 297-534-288
Lekarze +48 297-534-210 lub +48 297-534-393

Oddział Chirurgiczny
 
Pielęgniarki +48 297-534-196
Sekretariat +48 297-534-476
Lekarze +48 297-534-478

Oddział Położniczo - Ginekologiczny
 
Pielęgniarki - położnictwo +48 297-534-353
Pielęgniarki - trakt porodowy +48 297-534-437
Pielęgniarki - ginekologia +48 297-534-325
Sekretariat +48 297-534-431
Lekarze +48 297-534-348

Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
 
Pielęgniarki +48 297-534-256
Sekretariat +48 297-534-255
Lekarze +48 297-534-250

Oddział Pediatryczny
 
Pielęgniarki +48 297-534-267
Sekretariat +48 297-534-261
Lekarze +48 297-534-265

Oddział Okulistyczny
 
Pielęgniarki +48 297-534-203
Sekretariat +48 297-534-200
Lekarze +48 297-534-110

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Detoksykacji
 
Pielęgniarki +48 297-534-238
Sekretariat +48 297-534-231
Lekarze +48 297-534-231

Pododdział Urologiczny
 
Kierownik +48 297-534-408
Pielęgniarki +48 297-534-197

Ośrodek Leczenia Uzależnień
 
Pielęgniarki +48 297-534-366
Kierownik +48 297-534-481

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
 
Pielęgniarki +48 297-534-328
Lekarze +48 297-534-326