Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj
 Untitled-1 Untitled-2 

 Untitled-3

Untitled-4

 

SP ZZOZ im. dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu przystąpił do programu

„Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim”.

 

 

Program został zainicjowany w 2009 roku przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej, nad którym w 2010 roku patronat objęła ówczesna Pani Minister Zdrowia - dr Ewa Kopacz, jako odpowiedź na bardzo niską liczbę przeszczepianych narządów w Polsce. Jego celem jest uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów, poprzez przekazanie fachowej wiedzy w tym zakresie.

   Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Stosuje się ją  w przypadku schyłkowej niewydolności organów tj. serce, nerki, wątroba, płuca, trzustka, jelita. Uszkodzenie narządów może występować od urodzenia, np. w wyniku wad genetycznych, na skutek silnego urazu czy wyniszczającej choroby. Wówczas jedyną skuteczną formą terapii jest przeszczep określonego narządu.

Przeszczep organów jest warunkowany wieloma czynnikami, najważniejszymi są zgodność grupy krwi dawcy i biorcy, a także stopień zgodności pomiędzy antygenami zgodności tkankowej.

W transplantologii pobierane narządy pochodzą głównie od dawców zmarłych. Zakwalifikowanie potencjalnego dawcy do oddania narządów związane jest z przeprowadzeniem szeregu specjalistycznych badań, które pozwalają na stwierdzenie śmierci mózgowej, czyli stanu, w którym w mózgu nie występują już funkcje życiowe. Śmierć mózgowa jest nieodwracalna. Osoba w takim stanie jest uznana za zmarłą, pomimo że jej ciało może funkcjonować dzięki aparaturze medycznej.

W Polsce obowiązuje zasada domniemanej zgody na pobranie, reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 roku. Pobranie organów od zmarłej osoby jest możliwe, jeśli nie wyraziła ona sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. W praktyce decyzja ta jest jednak zawsze konsultowana z rodziną.

 

06.12.2013r. odbyło się szkolenie dla całego personelu medycznego

z PODSTAW DAWSTWA NARZĄDÓW – ETPOD

W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI.

Zostań świadomym Dawcą narządów,

wypełnij i noś przy sobie
 

OŚWIADCZENIE WOLI

Untitled-5

OŚWIADCZENIA WOLI wraz z niezbędnymi informacjami dostępne na stronie www.poltransplant.org.pl oraz w Szpitalu (tablice informacyjne znajdujące sięna parterze i IV piętrze - obok Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii).

 

Każdy z nas może uratować komuś życie.

Porozmawiaj z bliskimi o swojej decyzji.

 

 

Małgorzata Grzeszczyk

               koordynator transplantacyjny