Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

SOR zasady klasyfikacji pacjentów

W medycynie ratunkowej w większości państw UE stosuje się tzw. system TRIAGE polegający na określaniu kolejności przyjmowania pacjentów według pięciu kolorów.

Pacjenci Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w pierwszej kolejności poddawani są klasyfikacji przez pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego.

Najpilniejszej interwencji wymagają pacjenci "czerwoni", których życiu zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo – są oni przyjmowani natychmiastowo. Pacjenci "pomarańczowi", którzy wymagają bardzo pilnej pomocy, oczekują do 10 minut. Pacjenci "żółci" czekają do 60 minut, natomiast pacjenci "zieloni" i "niebiescy", których życiu i zdrowiu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo, mogą oczekiwać na wizytę od 2-4 godzin. Czas oczekiwania pacjentów "zielonych" i "niebieskich" może być znacznie krótszy, o ile na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie znajdują się w danej chwili pacjenci wymagający natychmiastowej bądź bardzo pilnej pomocy.

Pacjent oznaczony kolorem "niebieskim" lub "zielonym" otoczony jest ciągłą opieką - poddaje się go ponownemu triażowi celem ustalenia, czy jego stan nie uległ pogorszeniu bądź poprawie. W przypadku wykrycia zmian w stanie pacjenta, zostaje on ponownie sklasyfikowany, a czas oczekiwania zmienia się odpowiednio do przypisanego koloru.

Osoby zakwalifikowane do grupy "zielonej" i "niebieskiej", mogą zostać odesłane z SOR do podstawowej opieki zdrowotnej (w godzinach 8:00-18:00) lub do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (w godzinach 18:00-8:00).

Szacunkowy czas oczekiwania i kryteria kwalifikowania są szczegółowo opisane na tablicy informacyjnej znajdującej się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza SOR o:

  • skierowaniu pacjenta z SOR na inny oddział szpitalny wynosi do. 24 godzin,
  • odmowie przyjęcia w SOR, osoby niebędącej w stanie zagrożenia życia wynosi do 120 minut.

Klauzula informacyjna TOPSOR-LPR