Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

10-lecie działalności Szpitala przy ul. Sadowej

 

W dniu 14 września 2012r. odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia funkcjonowania szpitala przy ulicy Sadowej w Przasnyszu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele farnym im. Św. Wojciecha w Przasnyszu, celebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego. Dalsza część uroczystości odbyła się w plenerze w miejscowości Przejmy. W czasie uroczystości Dyrektor szpitala lek. Jerzy Sadowski przedstawił osiągnięcia szpitala na przestrzeni 10 lat. Następnie złożył podziękowania personelowi szpitala i zaproszonym gościom.

W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości, miedzy innymi: Biskup Roman Marcinkowski, Aleksander Sopliński - poseł RP, Mirosław Koźlakiewicz- poseł RP, Wiesława Krawczyk - Radna Sejmiku Mazowieckiego, Zenon Szczepankowski - Starosta Przasnyski, Marek Walendziak - Przewodniczący Rady Powiatu, Waldemar Trochimiuk - Burmistrz m. Przasnysz, Beata Szczepankowska - Burmistrz miasta i gminy Chorzele, Paweł Kołakowski - Wójt gminy Krasne, członkowie zarządu i radni powiatu przasnyskiego, członkowie Rady Społecznej, dyrektorzy sąsiednich zakładów opieki zdrowotnej, przedstawiciele duchowieństwa.

Zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia, kierując wiele miłych słów dla Dyrekcji i racowników szpitala.

W trakcie uroczystości SP ZZOZ w Przasnyszu otrzymał Medal Pamiątkowy "PRO MASOVIA", nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W imieniu Marszałka Adama Struzika medal wręczyła Dyrektorowi szpitala Radna Sejmiku Mazowieckiego Pani Wiesława Krawczyk.

Podczas uroczystości szczególne podziękowania z rak Dyrektora Zakładu otrzymali:

 • mgr Urszula Maćkowska - Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych
 • mgr Halina Mazurkiewicz-Chmura - Naczelna Pielęgniarka
 • mgr Anna Marchewka - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
 • mgr Grażyna Zakrzewska - Pielęgniarka Epidemiologiczna
 • lek. Marzena Kralkowska - Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych
 • lic. Izabela Granecka - Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych
 • lek. Tomasz Rumiński - Ordynator Oddziału Chirurgicznego
 • Ewa Trzcińska - Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgicznego
 • lek. Danuta Herbich-Skowrońska - Ordynator Oddziału Okulistycznego
 • Jadwiga Czarnecka - Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Okulistycznego
 • lek. Jarosław Zagożdżon - Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • mgr Beata Mordwa-Skibniewska - Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • lek. Ewa Gałecka - Ordynator Oddziału Pediatrycznego
 • Anna Wójcik - Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Pediatrycznego
 • lek. Sławomir Jakima - Ordynator Oddziału Psychiatrycznego
 • Elżbieta Czarzasta - Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego
 • lek. Bożena Marcinkowska - Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego
 • mgr Marzanna Janowska - Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Rehabilitacyjnego
 • lek. Zbigniew Pietruski - Ordynator Oddziału Położniczo - Ginekologicznego
 • mgr Marta Urbańska - Położna oddziałowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego
 • lek. Edward Pogodski - Kierownik Oddział Urologicznego
 • Teresa Błażyńska - Pielęgniarka oddziałowa Oddział Urologicznego
 • lek. Sławomir Skibniewski - Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • mgr Ewa Wójcik - Pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • lek. Iwona Kaszuba - Kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień
 • lic. Anna Górska - Pielęgniarka Koordynująca Ośrodka Leczenia Uzależnień
 • lek. Dorota Lendzion-Sawicka - Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej
 • mgr Beata Marchewka - Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii
 • lek. Andrzej Statkiewicz - Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej
 • mgr Maria Grabowska - Kierownik Apteki
 • lek. Janina Stachowska-Mazurek - Kierownik Przychodni Zdrowia
 • lic. Jadwiga Strojny - Pielęgniarka nadzorująca Przychodni Zdrowia
 • dr Zofia Kaszuba-Goluch - długoletni Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych
 • lek. Jadwiga Słojkowska-Ujma - długoletni Lekarz Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii
 • lek. Stanisława Zagożdżona - długoletni Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii
 • lic. Barbara Rumińska - Pielęgniarka oddziałowa Bloku Operacyjnego
 • mgr Ewa Młodzianowska - Kierownik Centralnej Sterylizatorni
 • mgr Kamila Wółkiewicz - Kierownik Działu Rehabilitacji
 • mgr Marek Krysiak - Kierownika Działu Pomocy Doraźnej
 • Aniela Załęska - Pielęgniarka oddziałowa Działu Pomocy Doraźnej
 • mgr Agnieszka Grędzińska - Kierownik Działu Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych
 • mgr Jolanta Pszczółkowska - Główna Księgowa
 • mgr Dorota Dudzikowska - Kierownik Sekcji Służb Pracowniczych
 • mgr Beata Stepnowska - kierownik Bloku Żywienia
 • mgr inż. Leszek Szołoch - kierownik Działu Administracyjno-Technicznego