Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 

Szpital w ramach umowy z NFZ świadczy usługi w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Rejestracja pacjentów może odbywać się na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Lekarze specjaliści różnych dziedzin medycyny w ramach umowy udzielają świadczeń w poradniach specjalistycznych.

Udając się do poradni specjalistycznych pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.

 

Skierowanie nie jest wymagane do lekarza:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

Skierowanie do specjalistów nie jest wymagane od:

 • osób chorych na gruźlicę;
 • osób zakażonych wirusem HIV;
 • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • uprawnionych żołnierzy lub pracowników, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 

Pacjent przedstawia dowód ubezpieczenia zdrowotnego (Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub każdy inny dokument, potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej). Brak dowodu ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednak podstawą do odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym.

W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz specjalista udziela porad w domu pacjenta (na skierowaniu do poradni specjalistycznej powinna znajdować się adnotacja o potrzebie wizyty domowej).

W sytuacji, kiedy świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia się pacjenta do poradni, świadczeniodawca ustawowo zobowiązany jest do wpisania chorego na listę oczekujących, prowadzoną zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Świadczeniodawca umieszczając pacjenta w kolejce oczekujących, kwalifikuje go jednocześnie do jednej z kategorii medycznych, jako:

 

 • przypadek pilny - kiedy istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na stan zdrowia chorego, który jednakże nie jest traktowany jako stan nagły.
 • przypadek stabilny - jeżeli nie jest to stan nagły, ani przypadek, który zalicza się do kategorii pilny.

 

Pacjent może zapisać się tylko na jedną listę oczekujących. Oznacza to, że kiedy rezygnuje z wizyty u specjalisty, lub kiedy chce zmienić lekarza bądź przychodnię, ustawowo zobowiązany jest do wypisania się z listy oczekujących, na której dotąd figurował.

 

Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej. Informacje o prowadzonych listach oczekujących, liczbie osób i średnim czasie oczekiwania publikują na swoich stronach internetowych oddziały wojewódzkie Funduszu.

 

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Tkanek i Narządów;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci, a także uprawnieni żołnierze i pracownicy (w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju).

 

 Nazwa poradni  Imię i nazwisko  Godziny Przyjęć                            Telefon  Uwagi
Poradnia
Chirurgii Ogólnej
Adam Skowroński poniedziałek  800 - 1430
wtorek        800 - 1430
środa         800 - 1430
czwartek      800 - 1430
piątek        800 - 1430
poradnia
297-534-401
rejestracja
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia
Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
Krzysztof Król wtorek       1500 - 1800 poradnia
297-534-401
rejestracja
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Krzysztof Camlet czwartek      900 - 1330
Wojciech Banaszek piątek        900 - 1330
Poradnia Endokrynologiczna Jacek Piekarniak wtorek       1500 - 1800
poradnia
297-534-207
rejestracja
297-534-253
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia Okulistyczna  
 
Ruchomy grafik wizyt. Szczegółowe informacje w rejestracji ogólnej. poradnia
297-534-207
rejestracja
297-534-253
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia Kardiologiczna Roman Załuska wtorek        800 - 1200
I i III wtorek miesiąca
poradnia
297-534-409
rejestracja
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Anna Pióro-Kukulska Ruchomy grafik wizyt. Szczegółowe informacje w rejestracji ogólnej.
Edyta Kosek czwartek      900 - 1300
Dorota Kruczyk Ruchomy grafik wizyt. Szczegółowe informacje w rejestracji ogólnej.
Ilona Wierzbicka
Wojciech Kucejko
Michał Dąbrowski
Poradnia Neonatologiczna Ewa Gałecka poniedziałek 1400 - 1800
wtorek       1100 - 1500
czwartek      800 - 1200
poradnia
297-534-190
rejestracja
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia Diabetologiczna Beata Rzewnicka wtorek       1000 - 1400
środa        1400 - 1800
czwartek     1130 - 1530
poradnia
297-534-411
rejestracja
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Adam Orłowski Ruchomy grafik wizyt. Szczegółowe informacje w rejestracji ogólnej.
Poradnia Otolaryngologiczna Jolanta Palińska-Kaliszewska poniedziałek 1030 - 1300
wtorek        830 - 1130
poradnia / rejestracja
297-534-403
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Marzena Stasińska-Merkiewicz środa         900 - 1300
czwartek      900 - 1300
Poradnia
Położniczo-Ginekologiczna
Sławomira Ejsmund poniedziałek  800 - 1200 poradnia / rejestracja
297-534-404
Bez skierowania

Paweł Fularski

Ewa Wiśniewska-Anszczak

wtorek       1200 - 1600
Arkadiusz Hubisz środa         800 - 1200
Barbara Nałęcz czwartek     1400 - 1800
Ryszard Krasiński piątek        900 - 1400
Poradnia
Patologii Ciąży
Sławomira Ejsmund poniedziałek 1200 - 1600 poradnia / rejestracja
297-534-404
Bez skierowania

Paweł Fularski

Ewa Wiśniewska-Anszczak

wtorek        800 - 1200
Arkadiusz Hubisz środa        1200 - 1600
Barbara Nałęcz czwartek      800 - 1200
Ryszard Krasiński piątek       1400 - 1800
Poradnia
Chorób Piersi
Arkadiusz Hubisz poniedziałek 1200 - 1600 poradnia / rejestracja
297-534-404
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Paweł Fularski środa        1400 - 1800
Ewa Wiśniewska-Anszczak
czwartek      800 - 1200
Poradnia
Gruźlicy i Chorób Płuc

dla dorosłych i dla dzieci
Wenata Dubiel poniedziałek 1600 - 2000
czwartek      800 - 1200
poradnia / rejestracja
297-534-451
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
W przypadku
podejrzenia
gruźlicy, bez
skierowania
Bożena Sztuc poniedziałek 1200 - 1600
wtorek       1200 - 1600
piątek        800 - 1200
Poradnia Neurologiczna Aneta Kowalczyk poniedziałek 1300 - 1500
czwartek     1300 - 1500
poradnia
297-534-330
rejestracja
297-534-253
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Zbigniew Bieńkowski wtorek       1400 - 1800
Bożena Marcinkowska środa        1100 - 1500
Poradnia Urologiczna Piotr Zwolan poniedziałek 1000 - 1400 poradnia
297-534-401
rejestracja
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Tadeusz Gacki wtorek       1000 - 1400
Franciszek Zmysłowski czwartek     1400 - 1800
Poradnia Rehabilitacyjna Robert Zieliński poniedziałek 1300 - 1800 poradnia
297-534-418
rejestracja
297-534-240
297-534-443
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Dorota Bochniak środa        1100 - 1500
Dorota Bochniak czwartek     1200 - 1500
Fizjoterapia Ambulatoryjna
(zabiegi rehabilitacyjne)
Fizjoterapeuci poniedziałek  800 - 1800
wtorek        800 - 1800
środa         800 - 1800
czwartek      800 - 1800
piątek        800 - 1800
rejestracja
297-534-240
297-534-443
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia Psychologiczna
dla dzieci i młodzieży
Magdalena Chrzanowska wtorek        800 - 2000
środa        1500 - 2015
czwartek      800 - 2000
piątek        800 - 1640
poradnia / rejestracja
297-534-220
882-120-101
Bez skierowania
Aneta Pazyra wtorek        800 - 2000
środa         800 - 2000
czwartek     1300 - 2000
piątek        700 - 1355
Wioletta Wilga poniedziałek  730 - 1505
wtorek        800 - 1535
środa        1225 - 2000
czwartek     1225 - 2000
piątek        730 - 1505
Katarzyna
Bakuła-Leśniewska
poniedziałek  700 - 1900
środa         700 - 1100
czwartek     1600 - 1900
Lidia
Żbikowska-Jeronim
poniedziałek  700 - 1000
             1600 - 2000
wtorek       1600 - 2000
środa        1600 - 2000
czwartek     1600 - 2000
Poradnia
Zdrowia Psychicznego
Barbara Iwosa
psycholog
poniedziałek 1535 - 1900
wtorek       1425 - 1530
rejestracja
297-534-483
Do psychiatry
bez skierowania

Do psychologa
i psychoterapeuty
skierowanie od
lekarza POZ
Agata Polańska-Jaksina
lekarz
wtorek       1100 - 1530
czwartek     1100 - 1530
Wioletta Ruszczyńska
psycholog
wtorek       1330 - 1530
czwartek     1230 - 1530
Beata Skoniecka
psycholog
wtorek        900 - 1505
czwartek      900 - 1800
piątek        900 - 1210
Piotr Iwosa
lekarz
poniedziałek 1535 - 1835
czwartek     1605 - 1805
Bartosz Trznadel
lekarz
poniedziałek 1535 - 1835
czwartek     1605 - 1805
Iga Polewaczyk-Czarnowska
lekarz
piątek        900 - 1530
Poradnia
Leczenia Uzależnień
Kamil Figórski poniedziałek 1600 - 1830
środa        1330 - 2000
piątek        800 - 1200
poradnia / rejestracja
297-534-342
Bez skierowania
Renata Sokołowska poniedziałek 1225 - 2000
wtorek       1000 - 1535
środa        1125 - 1900
czwartek     1125 - 1900

piątek       1000 - 1535
Piotr Iwosa
lekarz
poniedziałek 1505 - 1535
czwartek     1535 - 1605
Poradnia Onkologiczna Włodzimierz Kucharski wtorek       1615 - 2015 poradnia
297-534-410
Bez skierowania
Marcin Ujazdowski środa        1535 - 1835
sobota        800 - 1200

 

 

 PORADNIA LOGOPEDYCZNA
06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9

 Nazwa poradni  Imię i nazwisko  Godziny Przyjęć                            Telefon  Uwagi
Poradnia Logopedyczna   Monika Majkowska   poniedziałek  800 - 1100
wtorek        800 - 1100
środa         930 - 1505
czwartek      930 - 1505
piątek        800 - 1100
poradnia
297-534-337   
rejestracja
297-534-253
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty  
Dorota Ewa Kryściak   wtorek       1500 - 1700
środa        1430 - 1830