Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

 

Ordynator: lek. Ewa Gałecka

Tel: 297-534-321

Sekretariat: 297-534-431

Położna oddziałowa: Marta Urbańska

Tel: 297-534-432

Dyżurka położnych: 297-534-333 lub 297-534-302

 

Lokalizacja: III piętro

Liczba łóżeczek: 5

 

Specyfika:

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia noworodków, urodzonych z porodów fizjologicznych, cięć cesarskich oraz urodzonych poza szpitalem (na I poziomie referencyjnym).

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, m.in.:

  • inkubatory otwarte i zamknięte;
  • monitory;
  • respiratory oraz urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddychania.

 

Oddział realizuje zgodnie z obowiązującym standardem opieki okołoporodowej* następujące usługi medyczne:

  • ocena stanu zdrowia noworodka oraz ciągła nad nim opieka;
  • wykonywanie testów metabolicznych (fenyloketonuria, hipotyreoza, mukowiscidoza);
  • wykonywanie szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień (przeciw gruźlicy, przeciw WZW typu B);
  • wykonywanie przesiewowego badania słuchu;
  • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w stanach zagrożenia życia;
  • stosowanie sztucznej wentylacji u chorych noworodków i wcześniaków;
  • elektroniczne monitorowanie czynności życiowych.

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1100).

 

Wszystkie noworodki badane są po urodzeniu przez lekarza pediatrę lub neonatologa. Zapewniamy dostęp do badań radiologicznych (w tym do: USG). Współpracujemy także ze specjalistą z zakresu kardiologii dziecięcej (lek. Piotr Stryjek).

Nad zdrowiem naszych małych pacjentów czuwa kompetentny oraz życzliwy zespół lekarzy i położnych. 

Zajmujemy się również dziećmi wymagającymi dalszej obserwacji (po wyjściu z oddziału neonatologicznego), w ramach przyszpitalnej Poradni Neonatologicznej.