Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

15lat

W dniu 14 września 2017r. odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 15-lecia uruchomienia nowego obiektu szpitala przy ulicy Sadowej w Przasnyszu i 165-tej rocznicy szpitalnictwa na terenie północnego Mazowsza.

Ceremonia rozpoczęła się Mszą Świętą w Kaplicy Szpitalnej im. Stanisława Kostki, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego.

Dalsza część uroczystości przebiegała w sali wykładowej Szpitala.

W czasie uroczystej gali Dyrektor SP ZZOZ w Przasnyszu - lek. Jerzy Sadowski przedstawił historię oraz osiągnięcia szpitala na przestrzeni ostatnich 15 lat. Wystąpieniu towarzyszyła projekcja filmu, który obrazował opisywane dokonania.

Dyrektor na koniec przemówienia złożył podziękowania obecnie zatrudnionemu personelowi oraz emerytowanym pracownikom, a także zaproszonym gościom za dotychczasowy wkład na rzecz rozwoju placówki i kształtowania jej wizerunku na przestrzeni lat w regionie.

W związku z tym, poinformowano w trakcie uroczystości o ustanowieniu w zakładzie Medalu Zasłużony dla Szpitala w Przasnyszu który, zgodnie z regulaminem przyznawany jest przez Kapitułę, zarówno pracownikom jak i innym osobom, bądź instytucjom, które przyczyniają się do tego, by działalność szpitala mogła stale się rozwijać oraz służyć społeczeństwu.

Odznaczone osoby:

JERZY SADOWSKI, ZENON SZCZEPANKOWSKI, MIROSŁAW KOŹLAKIEWICZ, JAN MARIA JACKOWSKI, ROMAN MARCINKOWSKI, WIESŁAWA KRAWCZYK, WALDEMAR TROCHIMIUK, MARIUSZ KUŚMIERCZYK, ELŻBIETA KACPRZYCKA, EDWARD POGODSKI, URSZULA MAĆKOWSKA, JANINA STACHOWSKA- MAZUREK, HALINA MAZURKIEWICZ-CHMURA, ZOFIA KASZUBA-GOLUCH, BARBARA NAŁĘCZ, ELŻBIETA KOZICKA, MARIANNA KIERSKA, HALINA PONIATOWSKA, EWA TRZCIŃSKA, BARBARA WIŚNIEWSKA, ANNA WÓJCIK, ANIELA ZAŁĘSKA, DOROTA BOCHNIAK, EWA GAŁECKA, DANUTA HERBICH-SKOWROŃSKA, MARZENA KRALKOWSKA, DOROTA LENDZION-SAWICKA, BOŻENA MARCINKOWSKA, BOŻENA SZTUC, HANNA ZDRODOWSKA, WIESŁAW BURKACKI, PAWEŁ FULARSKI, ANNA MARCHEWKA, ELŻBIETA CZARZASTA, JADWIGA CZARNECKA, ANNA GÓRSKA, BEATA MARCHEWKA, EWA MŁODZIANOWSKA, BARBARA RUMIŃSKA, GRAŻYNA ZAKRZEWSKA, DOROTA DUDZIKOWSKA, JOLANTA PSZCZÓŁKOWSKA, MAGDALENA RUDZIŃSKA-BORKOWSKA, AGNIESZKA SADOWSKA, LESZEK SZOŁOCH, IRENA WIŚNIEWSKA

W trakcie uroczystości Pan Dyrektor - lek. Jerzy Sadowski został ponadto uhonorowany:

  • Medalem im. Profesora Jana Nielubowicza przyznanym przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie w uznaniu za całokształt działalności na rzecz pacjentów i pracowników Szpitala im. W. Oczko w Przasnyszu, który został wręczony przez Prezesa ORL w Warszawie - Pana Andrzeja Sawoniego.
  • Medalem Powiatu Przasnyskiego za całokształt działalności, który został wręczony przez Starostę Przasnyskiego - Pana Zenona Szczepankowskiego.
  • Dyplomem uznania w podziękowaniu za wieloletnią, rzetelną oraz pełną poświęcenia pracę na rzecz rozwoju placówki oraz podnoszenia standardów służby zdrowia w naszym regionie. W imieniu Marszałka Adama Struzika dyplom wręczyła Dyrektorowi szpitala V-ce Przewodnicząca Sejmiku Mazowieckiego Pani Wiesława Krawczyk.

W trakcie uroczystości przekazano również kolejne wyróżnienia:

  • Dla Pani Urszuli Maćkowskiej - Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych, która została uhonorowana Medalem Pamiątkowy "PRO MASOVIA" nadanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W imieniu Marszałka Adama Struzika odznaczenie wręczyła V-ce Przewodnicząca Sejmiku Mazowieckiego - Pani Wiesława Krawczyk.
    Panią Urszulę Maćkowską odznaczono również Medalem Powiatu Przasnyskiego za całokształt działalności, który został wręczony przez Starostę Przasnyskiego - Pana Zenona Szczepankowskiego.
  • Dyplomy uznania za rzetelną pracę na rzecz szpitala oraz pacjentów od Marszałka Województwa Mazowieckiego dla następujących osób:
    DR ZOFIA KASZUBA GOLUCH, LEK. JANINA STACHOWSKA-MAZUREK, LEK. EWA GAŁECKA, LEK. BOŻENA MARCINKOWSKA, LEK. BARBARA NAŁĘCZ

Galę uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej w Przasnyszu przygotowany przez Dyrektora placówki – Artura Żochowskiego.

W obchodach Jubileuszu uczestniczyło wielu znamienitych gości, miedzy innymi:

Pan Mirosław Koźlakiewicz - POSEŁ NA SEJM III , V, VI KADENCJI; Pan Jan Maria Jackowski - SENATOR RP; J. E. Ks. Biskup Roman Marcinkowski; Pani Wiesława Krawczyk - V-CE PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO; Pan Waldemar Dubiński - V-CE PRZEWODNICZĄCY NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGIONU MAZOWSZE; Pan Andrzej Sawoni - PREZES OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE; Pan Krzysztof Bieńkowski - KIEROWNIK DELEGATURY URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE; Pan Janusz Grzegorczyk - PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OSTROŁĘCE; Pani Grażyna Duszak - KIEROWNIK DELEGATURY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ W OSTROŁĘCE; Pani Elżbieta Kacprzycka - WIELOLETNI LEKARZ WOJEWÓDZKI W OSTROŁĘCE; Pan Zenon Szczepankowski - STAROSTA PRZASNYSKI; Pan Jarsoław Tybuchowski - V-CE STAROSTA PRZASNYSKI; Kierownicy i pracownicy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu; Pan Marek Walendziak - PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU; Pan Waldemar Trochimiuk - BURMISTRZ MIASTA PRZASNYSZ; Pan Piotr Jeronim - PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA; wójtowie gmin, członkowie Rady Społecznej Szpitala, dyrektorzy i pracownicy zaprzyjaźnionych szpitali, przedstawiciele duchowieństwa, personel szpitala, przedstawiciele związków zawodowych oraz mediów lokalnych.

folder okolicznościowy

15 lecie szpitala film