Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

REHABILITACJA DOMOWA

 

Poradnia Rehabilitacyjna: (29) 753 - 42 - 40

Irena Wiśniewska: tel.: 508 - 557 - 763

 

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

 

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarz specjalista w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej,
 • balneologii i medycyny fizykalnej,
 • reumatologii,
 • neurologii,
 • ortopedii i traumatologii,
 • chirurgii ogólnej.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

 

Świadczenia udzielane w warunkach domowych:

 1. Porada lekarska rehabilitacyjna,
 2. Zabieg fizjoterapeutyczny.
 • Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, liczbę zabiegów oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący, dostosowując te parametry do indywidualnych potrzeb pacjenta.
 • Czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych - do 80 dni w roku kalendarzowym i nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.
 • W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzona jest również edukacja zdrowotna pacjenta i jego opiekunów, która obejmuje m.in. naukę wykonywania ćwiczeń.

 

Rehabilitacja domowa realizowana jest u chorych z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu,
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego - 5 stopień w skali oceny stopnia niepełnosprawności (tzw. skala oparta na skali Rankina) – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia,
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia,
 • chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów,
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu, w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji,
 • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji,
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.