Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

SZPITAL PRZYJAZNY KOMBATANTOM

 

„Szpitale Przyjazne Kombatantom” to program, którego podstawowym celem jest respektowanie prawa osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, tj. ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne oraz rehabilitacja lecznicza, poprzez ułatwienie dostępu do opieki medycznej, poprawienie jakości i organizacji usług zdrowotnych, zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i godnych warunków leczenia osobom represjonowanym, kombatantom i inwalidom wojennym.

 

 1. Osoby uprawnione mają prawo:
  • do korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością;
  • do korzystania ze specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 1. Dokumentami uprawniającymi do korzystania ze szczególnych uprawnień poza kolejnością i bez skierowań są:
  • legitymacja lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
  • legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Rw - 51;
  • legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw - 52.

 

W szpitalu powołani są Konsultanci ds. Kombatantów, którzy odpowiadają za właściwą realizację Programu „Szpital Przyjazny Kombatantom” oraz służą pomocą i informacją w kwestiach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym:

 

mgr Agnieszka Sadowska – kontakt pod numerem telefonu: (29) - 75 - 34 - 331

 

mgr Lidia Rudzińska – kontakt pod numerem telefonu: (29) - 75 - 34 - 354