Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz uruchamianiu pracowni rentgenowskich. Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem działalności nie uwalnia się do środowiska substancji promieniotwórczych.


/04.07.2022r. Podstawa prawna: Ustawa Prawo atomowe - art. 32c pkt.2 (Dz.U. 2021 poz. 1941 z późn. zm.)/

 

Pracownia RTG

Czynna całodobowo.

Rejestracja pacjentów czynna w godzinach 8:00 - 15:00

Zalecane godziny przyjęć pacjentów ambulatoryjnych 8:00 - 17:00.

Telefon: +48 297-534-344

Rentgenodiagnostyka – podstawą do wykonania zdjęć rentgenowskich jest skierowanie od lekarza. W naszym gabinecie wykonywane są badania z radiologii klasycznej w formie cyfrowej. Badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania, wykonywane są w momencie zgłoszenia się pacjenta do pracowni RTG. Wynik pacjent uzyskuje bezpośrednio po jego wykonaniu lub przekazywany jest do komórek zlecających badanie.

 

pracownia rtg0

 

Pracownia Tomografii Komputerowej

Czynna całodobowo.

Zalecane godziny przyjęć pacjentów ambulatoryjnych 8:00 - 13:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu badania.

Telefon: +48 297-534-344

Tomografia komputerowa (TK) - jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem.

Tomografia Komputerowa umożliwia wykonywanie szybkiej diagnostyki obrazowej schorzeń głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy oraz kończyn. Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza specjalisty. Opisy lekarskie badań realizowane są w ciągu 24 godzin; badania pilne - w przeciągu 1 godziny. W Pracowni Tomografii Komputerowej funkcjonuje nowoczesny system teleradiologii, działający "on-line" całą dobę.

 

Pracownia Mammografii

Telefon: +48 297-534-344

Zalecane godziny przyjęć pacjentów ambulatoryjnych: 8:00 - 17:00 – badanie wykonywane w dniu zgłoszenia, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza i w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

Mammografia jest to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego (sutka) z użyciem promieni rentgenowskich. Badanie to wykonuje się specjalnym aparatem (mammograf), umożliwia wykrycie bardzo małych guzków piersi, o wielkości kilku milimetrów.

 

mammografia

 

Pracownia USG

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie w godz. 8:00 - 15:00 osobiście lub telefonicznie.

Telefon: +48 297-534-345

Ultrasonografia (USG) – nieinwazyjna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu.

W pracowni wykonuje się badania USG jamy brzusznej, tarczycy, tętnic szyjnych i kręgowych, żył kończyn dolnych w kierunku zakrzepicy, piersi, położnicze, ginekologiczne i inne.

 

Badania wykonywane są na podstawie skierowań od lekarzy po wcześniejszym ustaleniu terminu badania.

 

Badania wykonują:

 • lek. Dorota Lendzion - Sawicka,
 • lek. Grzegorz Bartnikowski,
 • lek. Barbara Nałęcz,
 • lek. Arkadiusz Hubisz,
 • lek. Paweł Fularski,
 • lek. Ewa Wiśniewska-Anszczak,
 • lek. Sławomira Ejsmund,
 • lek. Jacek Marcinkowski.

Przy badaniu obecna jest pielęgniarka – Elżbieta Lenga.

Wynik pacjent uzyskuje bezpośrednio po jego wykonaniu lub przekazywany jest do komórek zlecających badanie.

 

 

usg0

 

 

Pracownia EEG

Zapisy na badania odbywają się codziennie w Rejestracji RTG w godzinach 7:30 - 15:00 osobiście lub telefonicznie.

Nr telefonu: +48 297-534-344.

Elektroencefalografia (EEG) − nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – elektroencefalogram.

 

Badania EEG są wykonywane dla monitorowania i diagnozy w następujących sytuacjach:

 • padaczka,
 • zaburzenia snu,
 • przy stwierdzaniu śpiączki oraz śmierci mózgu,
 • chorobach organicznych mózgu,
 • zatruciach substancjami neurotoksycznymi.

 

Badania wykonywane są na podstawie skierowań od lekarzy po wcześniejszym ustaleniu terminu badania.

Przy badaniu obecne są: Jolanta Wojnarowska - technik elektroradiologii i Monika Karpińska - pielęgniarka.

Wynik odbiera pacjent lub przekazywany jest do komórek zlecających badanie.