Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ

 

Zapraszamy wszystkich absolwentów Ośrodka na świąteczny zjazd w dniu 16.12.2023r. od godziny 9:00. 

Ośrodek zlokalizowany jest na V piętrze.

Podstawowym zadaniem placówki jest tworzenie i realizowanie programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb osób uzależnionych. Zasadniczą metodą leczenia w naszym Ośrodku jest psychoterapia uzależnienia. Program terapeutyczny oparty jest w większości na podejściu w nurcie behawioralno - poznawczym.

Naszym celem jest zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego, nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.

 

Całodobowy 8-Tygodniowy Oddział Terapii Uzależnień w Przasnyszu

 

Warunki lokalowe:

 • 11 pokoi dla pacjentów, mieszczących od 2 do 4 łóżek + łazienki
 • 3 sale terapii
 • kuchnia do dyspozycji pacjentów
 • sala do ćwiczeń
 • pralnia z suszarnią
 • stołówka/sala telewizyjna
 • gabinet zabiegowy/lekarski
 • 5 gabinetów do psychoterapii indywidualnej
 • Ośrodek dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych (zachowujących zdolność samodzielnej obsługi)
 • pacjenci mogą korzystać z ogrodu znajdującego się na terenie szpitala.

 

Ośrodek zapewnia:

 • życzliwość i zrozumienie dla psychologicznych trudności i fizycznych dolegliwości każdego pacjenta
 • jasną informację o zasadach i formach leczenia
 • szybkie przyjęcia do programu terapeutycznego
 • całodobową, fachową opiekę
 • komfortowe warunki mieszkaniowe
 • smaczne, całodobowe wyżywienie
 • rzetelne informacje na temat stanu zdrowia
 • dyskrecję i anonimowość
 • indywidualne podejście do każdego pacjenta

 

Kontakt:

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00

telefon kontaktowy: +48 297-534-481

Gabinet pielęgniarek czynny całodobowo

telefon kontaktowy: +48 297-534-366

Gabinet terapeutyczny

telefon kontaktowy: +48 297-534-361

Telefon kontaktowy do pacjentów: +48 297-534-484

 

Kadra terapeutyczna:

Kierownik: Bucholska Nina – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień:

  Bieżuńska Agnieszka

  Figórski Kamil

  Ferenc Edyta

Certyfikowany instruktor psychoterapii uzależnień:

  Bieżuńska Bożena

  Lachowicz Jolanta

  Kukla Wojciech

Lekarze psychiatrzy:

  Gadzała Grzegorz

  Polewaczyk-Czarnowska Iga

  Iwosa Piotr

  Trznadel Bartosz

 

Pielęgniarka oddziałowa: Górska Anna

 

Zasady przyjęcia do Ośrodka:

 • Rejestracja telefoniczna lub osobista na rozmowę kwalifikacyjną;
 • Wizyta w Poradni Leczenia Uzależnień – rozmowa kwalifikacyjna z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień: poniedziałek - czwartek od godziny 12:00, piątek od 9:00.
 • Ustalenie terminu przyjęcia do Ośrodka.

 

Istnieje możliwość przyjęcia po wcześniejszym ustaleniu miejsca bezpośrednio po odbytej detoksykacji.

 

Wymagane dokumenty:

  dowód osobisty lub inny dokument zawierający numer PESEL,

  karty informacyjne z dotychczasowego przebiegu leczenia,

  skierowanie do szpitala psychiatrycznego (do Ośrodka Leczenia Uzależnień).

 

Oferujemy profesjonalne leczenie przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną oraz medyczną dla osób uzależnionych od:

  alkoholu - ze współistniejącymi innymi uzależnieniami (nie wymagającymi innych, specjalistycznych form leczenia);

 


Uzależnienia z współwystępowaniem schorzeń somatycznych (nie zakłócających procesu leczenia i nie wymagającymi specjalistycznych świadczeń medycznych).

 

Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom, które ukończyły 18 rok życia, są bezpłatne dla osób posiadających aktualne ubezpieczenie zdrowotne rejestrowane w NFZ i dla osób nieubezpieczonych w NFZ z możliwością refinansowania ich przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Do Ośrodka przyjmujemy osoby, które dobrowolnie chcą podjąć leczenie lub zostały zobowiązane do leczenia odwykowego przez Sąd.

 

OFERTA

 

Podstawowy program terapii: program trwa 8 tygodni i podzielony jest na 2 czterotygodniowe etapy.

 

I etap od I-IV tygodnia pobytu:

 • Wiedza o uzależnieniu
 • Czy jestem uzależniony/a?
 • Jak nałogowe zachowania wpłynęły na moje życie?
 • Na ile kieruję swoim życiem?
 • II etap od V-VIII tygodnia pobytu:
 • Czy uznaję siebie za osobę uzależnioną?
 • Jak zdrowieć ?
 • Jak zapobiegać nawrotom?
 • Jak planować zmianę?

Oferujemy ponadto dodatkowe zajęcia terapeutyczne:

 • treningi radzenia sobie ze złością
 • treningi asertywności
 • grupa dla kobiet
 • relaksacja

Wykłady:

 • Uzależnienie chorobą duchową
 • Uzależnienie od nikotyny
 • Planowanie zmiany
 • Przemoc

Pacjenci biorą udział w następujących zajęciach:

 • grupa OPT
 • społeczność terapeutyczna
 • psychoedukacja (wykłady, filmy, literatura)
 • treningi umiejętności
 • zajęcia relaksacyjne

 

Raz w miesiącu (w piątek) pacjenci mają możliwość udziału w mitingu Anonimowych Alkoholików na terenie OLU.

 

Po zakończeniu podstawowego programu leczenia, absolwenci mają możliwość uczestniczenia w:

 • zjazdach absolwentów, które odbywają się w czwartą sobotę każdego miesiąca od godziny 9:00;
 • kontynuacji leczenia w Poradni Leczenia Uzależnień znajdującej się przy OLU  (V piętro).

 

INFORMACJE DLA PACJENTÓW OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

 Przyjęcia pacjentów odbywają się na Izbie Przyjęć – 8:00-11:00

 

Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest:

 • Bezwzględna abstynencja od wszelkich środków zmieniających świadomość, (alkohol, narkotyki, leki) stan trzeźwości – co najmniej okres 10 dni.
 • Poddanie się badaniu alkomatem oraz badaniu toksykologicznemu na zawartość innych środków psychoaktywnych.
 • Okazanie podpisanego przez lekarza skierowania na leczenie do Ośrodka Leczenia Uzależnień SPZZOZ w Przasnyszu. Wyjątkiem są pacjenci skierowani przez Sąd.
 • Okazanie dowodu osobistego.
 • NIP zakładu pracy (do wystawienia zwolnienia).
 • Dokumentacja medyczna o stanie zdrowia.

 

Pacjent w dniu przyjęcia do Ośrodka powinien mieć ze sobą:

 • Odpowiednio wygodne ubranie (np. dres) i obuwie;
 • Piżamę, dwa ręczniki, kapcie;
 • Przybory toaletowe, kosmetyki bezalkoholowe, proszek do prania;
 • Dwa zeszyty 60 kartkowe, przybory do pisania;
 • Kubek, sztućce, kawa, herbata, cukier;
 • Okulary w przypadku wady wzroku.

 

W Ośrodku nie wolno posiadać żadnych substancji alkoholowych, narkotyków oraz leków, które nie zostały zgłoszone przy kwalifikacji, odbiorników radiowych, telewizyjnych, laptopów, tabletów, walkmanów itp.

 

 • Zwracamy się z prośbą o uregulowanie przed przyjazdem na terapię wszelkich spraw związanych z pracą, zabezpieczeniem mieszkania, uregulowaniem należności itp.
 • Leki należy przekazać do dyżurki pielęgniarek.
 • Pacjent zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć oraz do przestrzegania regulaminu Ośrodka.
 • Odwiedziny odbywają się w niedzielę i święta, od pierwszego dnia pobytu.
 • Informujemy, że w ramach działalności Ośrodka Leczenia Uzależnień organizowane są spotkania dla rodzin Pacjentów z terapeutą w pierwszą sobotę miesiąca - co dwa miesiące w ustalonym terminie.
 • W dniu przyjęcia wymagane jest aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty o chorobach przewlekłych i przyjmowanych lekach.
 • Przy przyjęciu pacjęci są badani przez lekarza.
 • Uwaga!... Ośrodek nie świadczy pomocy medycznej w przypadku schorzeń przewlekłych, nie wymagających szybkiej interwencji medycznej.