Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Występuje częściej po menopauzie - ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia.

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Metodę w znacznym stopniu umożliwiającą rozpoznanie zmian patologicznych w utkaniu piersi stanowi mammografia.

 

Celem realizacji programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, spełniających jedno z poniższych kryteriów:

  1. nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
  2. otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  •      rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki),
  •      mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

 

Programem nie mogą być objęte kobiety:

 

  •      u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi,
  •      mogą one skorzystać z badania w ramach porady i skierowania z Poradni Chorób Piersi.

 

Badania można wykonać codziennie w Dziale Diagnostyki Obrazowej (II piętro)

w godz.: 8:00-17:00

nr tel: +48 29 753-43-44 / +48 29 753-43-72

Wyniki badań wydawane są w Rejestracji RTG (II piętro)

od poniedziałku do piątku, w godz: 8:00-15:00

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego badania cytologicznego w ramach umowy z NFZ. Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przeznaczony jest dla kobiet w wieku 25-59 lat, które nie wykonywały badania w ciągu ostatnich 3 lat.

Badania można wykonać w:

 

Poradni Ginekologiczno - Położniczej (parter budynku, p. A 24)

tel: +48 29 753-44-04

Na badanie nie jest wymagane skierowanie.

 

Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.

 

Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet na raka szyjki macicy. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i nowotwór  we wczesnym okresie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku   w Polsce notuje się 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 tys. kobiet. Rozwój raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo długi okres zamian przedrakowych. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zmian przedrakowych, które pozwoli na szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia uniemożliwiającego dalszy rozwój choroby i w konsekwencji pozwoli na całkowite wyleczenie.

 

Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania cytologicznego, edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej, wręczenie pacjentce przez lekarza wyniku badania, podjęcie decyzji, co do dalszego postępowania i zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po upływie trzech lat (w ramach programu).

Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje: badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.