Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI

 

Kierownik:
mgr Magdalena Rudzińska-Borkowska –
Specjalista Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

 

Kontakt z Pracownią:

Kierownik tel./fax: (29) 753 - 42 - 96

       

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi tel.: (29) 753 - 43 - 34

       

 

Specyfika Pracowni:

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej mieści się na II piętrze, jako samodzielna jednostka połączona ze Szpitalnym Bankiem Krwi. Wykonywane są tu badania na zlecenie uprawnionych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala, a także podmiotów zewnętrznych oraz osób prywatnych w zakresie:

 • Oznaczanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh u biorców krwi.
 • Oznaczanie grup krwi na potrzeby trwałej ewidencji z możliwością uzyskania KREWKARTY.
 • Przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych.
 • Próba zgodności serologicznej wraz z obowiązującymi badaniami.
 • Badania immunohematologiczne w diagnostyce choroby hemolitycznej noworodka.
 • Badania kwalifikujące do podania preparatu Gamma anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego.

 

Organizacja pracy:

 • W dni powszednie od godziny 7:00 do 14:35 pracownia wykonuje badania:

♦ zlecone przez lekarza dla pacjentów hospitalizowanych;

zlecone przez lekarza dla pacjentów ambulatoryjnych;

na życzenie pacjenta – odpłatnie (wg obowiązującego w szpitalu cennika).

 • W godzinach od 14:35 do 7:00 oraz w dni wolne od pracy pracownia:

wykonuje badania dla chorych hospitalizowanych;

prowadzi ekspedycję krwi i jej składników.

 

Wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie personelu gwarantują wiarygodność badań i bezpieczeństwo pacjentów.

 

Pracownia wydaje odpłatnie Identyfikacyjne Karty Grupy Krwi (tzw. Krewkarty), zatwierdzone przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

 

bank-krwi

 

BANK KRWI realizuje zadania w następującym zakresie:

 • składanie zamówień na krew i jej składniki – zgodnie z zamówieniami komórek organizacyjnych Szpitala.
 • Odbiór i przechowywanie krwi i jej składników do momentu wydania na Oddziały.
 • Prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi i jej składników, która zawiera dane pozwalające na identyfikację biorcy i dawcy.
 • Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zużycia krwi i jej składników oraz przekazywanie informacji na ten temat do RCKiK w Warszawie.

 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Pracowni i Banku Krwi sprawuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.