Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Kiedy wezwać Pogotowie?

Wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

 

Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:

 

na numer 999 lub 112

 

Wszystkie zgłoszenia na numery alarmowe odbierane są przez CENTRUM POGOTOWIA RATUNKOWEGO dla rejonu operacyjnego 05 w Ostrołęce.

 

Po zgłoszeniu się dyspozytora należy podać:

  • powód wezwania - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
  • dokładne miejsce zdarzenia (adres; lokalizacja; punkty orientacyjne – np. szkoła, kościół itp.)
  • kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć)
  • czy osoba poszkodowana jest przytomna
  • kto wzywa ZRM (imię i nazwisko, numer telefonu)
  • należy odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora!
  • wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".

 

Każdorazowo po wysłaniu zespołu Ratownictwa Medycznego przybyłego do wypadku, dyspozytor powiadamia STRAŻ POŻARNĄ I POLICJĘ.

W celu ułatwienia pracy zespołu przybyłego do chorego, należy przygotować jego DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ (jeżeli posiada) oraz zażywane leki.

 

zrm2zrm1

zrm2zrm1