Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

Kierownik - dr Wojciech Kucejko

Tel: 297-534-338

Sekretariat: 297-534-288

Dyżurka lekarzy: 297-534-393

Lekarz dyżurny: 297-534-322

Pielęgniarka oddziałowa: Agnieszka Głowacka

Tel: 297-534-208

Dyżurka pielęgniarek: 297-534-289

 

Lokalizacja: I piętro

Liczba łóżek: 30

 

Specyfika:

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami ogólnointernistycznymi, a także z chorobami diabetologicznymi, układu sercowo – naczyniowego i oddechowego.

W oddziale funkcjonuje Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej (4 łóżka) z oddzielną obsadą personelu pielęgniarskiego. Wyposażona jest w specjalistyczną aparaturę medyczną, która pozwala na stały monitoring funkcji życiowych pacjenta w stanach bezpośredniego zagrożenia życia z przyczyn kardiologicznych.

Oddział współpracuje ponadto z innymi komórkami organizacyjnymi oraz pracowniami diagnostycznymi Szpitala, co pozwala na profesjonalne, nowoczesne i kompleksowe leczenie. Mamy dostęp do pełnego zakresu badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych, endoskopowych (kolonoskopia, gastroskopia) i radiologicznych, w tym do TK i MR, USG oraz spirometrię.

Przeprowadzamy również diagnostykę nieinwazyjną układu krążenia:

  • 24 godz. rejestracja czynności serca metodą Holtera,  
  • 24 godz. monitorowanie ciśnienia tętniczego (AMBP),
  • echokardiografia,
  • testy wysiłkowe elektrokardiologiczne i ergospirometrię.  

Lekarze specjaliści zatrudnieni w ramach Oddziału udzielają również konsultacji w Poradni Kardiologicznej, Diabetologicznej i Chorób Wewnętrznych tutejszej placówki.