Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

PORADNIA REHABILITACYJNA

 

Rejestracja: osobista, bądź telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00

Tel. (29) 753 - 42 - 40 (443).

 

Do poradni w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów.

 

Porada lekarska składa się z badania podmiotowego (wywiad dotyczący jednostki chorobowej, z którą zgłasza się pacjent i chorób współistniejących) oraz badania przedmiotowego oceniającego stan chorego i jego schorzenie. W zależności od rodzaju schorzenia może ono zawierać:

  • określenie zakresu ruchu w stawach,
  • test czynnościowy,
  • ocena aktywności ruchowej pacjenta,
  • ocena czucia powierzchownego i głębokiego,
  • ocena odruchów ścięgnisto okostnowych,
  • pomiar długości kończyn i obwodów,
  • ocena chodu i lokomocji,
  • w zależności od potrzeb: wypisanie recept, wniosków na zaopatrzenie, ortopedyczne, wydanie zaleceń terapeutycznych i skierowań do poradni specjalistycznych,
  • profilaktyka i promocja zdrowia.