Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym

Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu informuje, że od dnia 08.03.2023 roku zmianie ulegają stawki opłat za parking:

 • Do 15 minut - nieodpłatnie,
 • Pierwsza godzina - 3,00zł,
 • Druga rozpoczęta godzina i każda następna - 2,00zł,
 • Doba parkowania - 20zł,
 • Abonamenty pracownicze - 30zł/30dni,
 • Abonament 7 dniowy - 40zł (tylko dla pacjentów przebywających w Oddziałach Szpitalnych oraz Działu Rehabilitacji Dziennej),
 • Abonament 30 dniowy - 70zł (tylko dla pacjentów przebywających w Oddziałach Szpitalnych oraz Działu Rehabilitacji Dziennej).

 

Parkingi funkcjonują w systemie automatycznym.

 • Po pobraniu wydruku wjazdowego i przed wyjazdem, należy udać się do terminala płatniczego znajdującego się przed wejściem głównym do Szpitala lub przed portiernią (od strony Policji).
 • Przykładając do czytnika wydruk wjazdowy, należy wpłacić wyświetloną kwotę.
 • Po wpłaceniu otrzymujemy wydruk wyjazdowy, który umożliwi wyjazd w ciągu 15 minut.
 • Posiadacz opłaconej karty abonamentowej przy wjeździe i wyjeździe przykłada ją do czytnika uruchamiając szlabany.
 • W sytuacji wystąpienia awarii systemu parkingowego należy zgłosić się do pracownika szatni mieszczącej się w holu głównym obiektu.

 

 • Czasowo zawieszona działalność Poradnii Dermatologicznej

  INFORMACJA

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, iz z dniem 1 lipca 2023 roku do odwołania czasowo zawiesza działalność Poradnia Dermatologiczna.

  Więcej…  
 • List otwarty członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

  List otwarty członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

  W imieniu zarządzających szpitalami powiatowymi, zatrudnionego w nich personelu, ale przede wszystkim w imieniu polskiego Pacjenta, zwracamy się do Pana Ministra z apelem o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce, ratując je przed ostateczną zapaścią...

  Więcej…  
 • Opłaty za parking Szpitalny

  Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu informuje, że od dnia 08.03.2023 roku zmianie ulegają stawki opłat za parking:

  Więcej…  
 • Europejski Dzień Donacji i Transplantacji

  8 października 2022r. Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

  Więcej…