Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 

Szpital w ramach umowy z NFZ świadczy usługi w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Rejestracja pacjentów może odbywać się na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Lekarze specjaliści różnych dziedzin medycyny w ramach umowy udzielają świadczeń w poradniach specjalistycznych.

Udając się do poradni specjalistycznych pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.

 

Skierowanie nie jest wymagane do lekarza:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

Skierowanie do specjalistów nie jest wymagane od:

 • osób chorych na gruźlicę;
 • osób zakażonych wirusem HIV;
 • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • uprawnionych żołnierzy lub pracowników, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 

Pacjent przedstawia dowód ubezpieczenia zdrowotnego (Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub każdy inny dokument, potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej). Brak dowodu ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednak podstawą do odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym.

W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz specjalista udziela porad w domu pacjenta (na skierowaniu do poradni specjalistycznej powinna znajdować się adnotacja o potrzebie wizyty domowej).

W sytuacji, kiedy świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia się pacjenta do poradni, świadczeniodawca ustawowo zobowiązany jest do wpisania chorego na listę oczekujących, prowadzoną zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Świadczeniodawca umieszczając pacjenta w kolejce oczekujących, kwalifikuje go jednocześnie do jednej z kategorii medycznych, jako:

 

 • przypadek pilny - kiedy istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na stan zdrowia chorego, który jednakże nie jest traktowany jako stan nagły.
 • przypadek stabilny - jeżeli nie jest to stan nagły, ani przypadek, który zalicza się do kategorii pilny.

 

Pacjent może zapisać się tylko na jedną listę oczekujących. Oznacza to, że kiedy rezygnuje z wizyty u specjalisty, lub kiedy chce zmienić lekarza bądź przychodnię, ustawowo zobowiązany jest do wypisania się z listy oczekujących, na której dotąd figurował.

 

Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej. Informacje o prowadzonych listach oczekujących, liczbie osób i średnim czasie oczekiwania publikują na swoich stronach internetowych oddziały wojewódzkie Funduszu.

 

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Tkanek i Narządów;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci, a także uprawnieni żołnierze i pracownicy (w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju).

 

 Nazwa poradni  Imię i nazwisko  Godziny Przyjęć                            Telefon  Uwagi
Poradnia
Chirurgii Ogólnej
Adam Skowroński poniedziałek  800 - 1430
wtorek        800 - 1430
środa         800 - 1430
czwartek      800 - 1430
piątek        800 - 1430
poradnia
297-534-401
rejestracja
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia
Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
Krzysztof Król wtorek       1400 - 1900 poradnia
297-534-401
rejestracja
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Wojciech Banaszek piątek        900 - 1330
Poradnia Endokrynologiczna Jacek Piekarniak poniedziałek 1500 - 1800
poradnia
297-534-207
rejestracja
297-534-253
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia Okulistyczna Andrzej Pisanko poniedziałek  800 - 1500
wtorek        800 - 1500
czwartek      800 - 1500
poradnia
297-534-207
rejestracja
297-534-253
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Mateusz Stępień środa        1515 - 1800
Poradnia Kardiologiczna Roman Załuska wtorek        800 - 1200
I i III wtorek miesiąca
poradnia
297-534-409
rejestracja
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Anna Pióro-Kukulska środa         800 - 1300
sobota        800 - 1300
Edyta Kosek piątek        900 - 1300
Robert Puchalski Ruchomy grafik wizyt. Szczegółowe informacje w rejestracji ogólnej.
Ilona Wierzbicka
Poradnia Neonatologiczna Ewa Gałecka poniedziałek 1400 - 1800
wtorek       1100 - 1500
czwartek      800 - 1200
poradnia
297-534-190
rejestracja
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia Diabetologiczna Beata Rzewnicka wtorek       1000 - 1400
środa        1400 - 1800
czwartek     1130 - 1530
poradnia
297-534-411
rejestracja
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Adam Orłowski Ruchomy grafik wizyt. Szczegółowe informacje w rejestracji ogólnej.
Poradnia Otolaryngologiczna Marzena
Jolanta Palińska-Kaliszewska
poniedziałek  830 - 1230
piątek        830 - 1230
poradnia / rejestracja
297-534-403
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Stasińska-Merkiewicz wtorek        900 - 1500
środa         900 - 1500
Katarzyna Dulny czwartek     1500 - 1800
Poradnia
Położniczo-Ginekologiczna
Sławomira Ejsmund poniedziałek  800 - 1200 poradnia / rejestracja
297-534-404
Bez skierowania

Paweł Fularski

Ewa Wiśniewska-Anszczak

wtorek       1200 - 1600
Arkadiusz Hubisz środa         800 - 1200
Barbara Nałęcz czwartek     1400 - 1800
Ryszard Krasiński piątek        900 - 1400
Poradnia
Patologii Ciąży
Sławomira Ejsmund poniedziałek 1200 - 1600 poradnia / rejestracja
297-534-404
Bez skierowania

Paweł Fularski

Ewa Wiśniewska-Anszczak

wtorek        800 - 1200
Arkadiusz Hubisz środa        1200 - 1600
Barbara Nałęcz czwartek      800 - 1200
Ryszard Krasiński piątek       1400 - 1800
Poradnia
Chorób Piersi
Arkadiusz Hubisz poniedziałek 1200 - 1600 poradnia / rejestracja
297-534-404
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Paweł Fularski środa        1400 - 1800
Ewa Wiśniewska-Anszczak
czwartek      800 - 1200
Poradnia
Gruźlicy i Chorób Płuc

dla dorosłych i dla dzieci
Wenata Dubiel poniedziałek 1600 - 2000
czwartek      800 - 1200
poradnia / rejestracja
297-534-451
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
W przypadku
podejrzenia
gruźlicy, bez
skierowania
Bożena Sztuc poniedziałek  800 - 1200
środa        1200 - 1600
piątek        800 - 1300
Dariusz Chodkowski piątek       1400 - 1800
Poradnia Neurologiczna Aneta Kowalczyk poniedziałek 1400 - 1800
czwartek     1000 - 1400
poradnia
297-534-330
rejestracja
297-534-253
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Zbigniew Bieńkowski wtorek       1400 - 1800
Bożena Marcinkowska środa        1100 - 1500
Poradnia
Zdrowia Psychicznego
Barbara Iwosa
psycholog
poniedziałek 1500 - 1900
wtorek       1430 - 1500
poradnia
297-534-366
rejestracja
297-534-483
Do psychiatry
bez skierowania

Do psychologa
i psychoterapeuty
skierowanie od
lekarza POZ
Agata Polańska-Jaksina wtorek        800 - 1530
czwartek      800 - 1530
Wioletta Ruszczyńska
psycholog
wtorek       1330 - 1530
czwartek     1230 - 1530
Beata Skoniecka
psycholog
wtorek        800 - 1530
środa         800 - 1800
czwartek      800 - 1530
Joanna Jaszczur środa         800 - 1500
Poradnia
Leczenia Uzależnień
Kamil Figórski poniedziałek 1600 - 1830
środa        1330 - 2000
piątek        800 - 1200
poradnia / rejestracja
297-534-342
Bez skierowania
Renata Sokołowska poniedziałek 1200 - 1600
wtorek       1130 - 1800
środa         800 - 1330
czwartek     1200 - 1855
piątek       1200 - 1800
Wojciech Kukla wtorek       1500 - 1800
piątek       1500 - 1800
Waldemar Rożniewski poniedziałek 1600 - 1900
środa        1630 - 1900
Michał Pióro środa         800 - 1100
Poradnia Urologiczna Piotr Zwolan poniedziałek 1000 - 1400 poradnia
297-534-401
rejestracja
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Tadeusz Gacki wtorek       1000 - 1400
Franciszek Zmysłowski czwartek     1400 - 1800
Poradnia Rehabilitacyjna Robert Zieliński poniedziałek 1300 - 1800 poradnia
297-534-418
rejestracja
297-534-240
297-534-443
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Dorota Bochniak środa        1100 - 1500
Dorota Bochniak czwartek     1200 - 1500
Fizjoterapia Ambulatoryjna
(zabiegi rehabilitacyjne)
Fizjoterapeuci poniedziałek  800 - 1800
wtorek        800 - 1800
środa         800 - 1800
czwartek      800 - 1800
piątek        800 - 1800
rejestracja
297-534-240
297-534-443
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Zespół
Rehabilitacji domowej
Dorota Bochniak
Irena Wiśniewska
poniedziałek  800 - 1800
wtorek        800 - 1800
środa         800 - 1800
czwartek      800 - 1800
piątek        800 - 1800
poradnia
297-534-418
rejestracja
297-534-240
297-534-443
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia Onkologiczna Włodzimierz Kucharski wtorek       1615 - 2015 poradnia
297-534-410
Bez skierowania
Marcin Ujazdowski środa        1535 - 1835
sobota        800 - 1200
Monika Jabłońska
sobota       1200 - 1600
Poradnia Dermatologiczna Marta Stryjewska poniedziałek 1200 - 1600
wtorek        745 - 1300
czwartek      745 - 1300
piątek        745 - 1300
rejestracja
297-534-410
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia Psychologiczna
dla dzieci i młodzieży
Magdalena Chrzanowska poniedziałek 1100 - 1500
wtorek        930 - 2000
środa         830 - 1630
czwartek     1130 - 2000
piątek        830 - 1525
poradnia / rejestracja
297-534-220
882-120-101
Bez skierowania
Aneta Wernik poniedziałek  800 - 2000
środa         830 - 2000
czwartek     1300 - 2000
piątek        700 - 1355
Olga Siedlecka poniedziałek 1230 - 2000
wtorek        730 - 1500
środa        1205 - 2000
czwartek      730 - 1500
piątek        730 - 1500
Wioletta Wilga poniedziałek  730 - 1505
wtorek        800 - 1535
środa        1225 - 2000
czwartek     1225 - 2000
piątek        730 - 1505
Patrycja Drzyzguła poniedziałek  730 - 1455
wtorek        730 - 1430
środa        1200 - 2000
czwartek      705 - 2000
piątek        730 - 1505

 

 

 PORADNIA LOGOPEDYCZNA
06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9

 Nazwa poradni  Imię i nazwisko  Godziny Przyjęć                            Telefon  Uwagi
Poradnia Logopedyczna Marta Wiechowska-Pykała poniedziałek  900 - 1100
wtorek       1400 - 1800
poradnia / rejestracja
297-534-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Krystyna Sawicka poniedziałek 1200 - 1400
piątek       1000 - 1400