Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
 • Komunikat Dyrektora SP ZZOZ

  OGRANICZENIA ODWIEDZIN PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

   

  Ze względu na znaczący wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i personelu – od 21 października br. ograniczona zostaje możliwość odwiedzin chorych hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SPZZOZ w Przasnyszu do sytuacji szczególnych (tj. wizyty pożegnalne, ciężki stan pacjenta).

  Decyzję o zasadności odwiedzin podejmuje Kierownik/Ordynator Oddziału/Zastępca lub lekarz dyżurny - poza godzinami pracy Kierownika/Ordynatora/Zastępcy.

  Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie i życie Nas Wszystkich, apeluję ponownie o RZETELNE przestrzeganie reżimu sanitarnego na terenie obiektu i zasad odwiedzin obowiązujących w placówce.

   

  Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu
  mgr Grzegorz Magnuszewski

   
 • Komunikat Dyrektora SP ZZOZ

  OGRANICZENIA ODWIEDZIN PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH z dn. 14.10.2021r.

  Z uwagi na Decyzję Wojewody Mazowieckiego (z dn. 12.10.2021r.) polecającą Szpitalowi w Przasnyszu realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie łóżek dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 - wymagających leczenia w zakresie psychiatrii, od 18 października 2021r. wstrzymane zostają odwiedziny pacjentów przebywających w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Detoksykacji.

  Więcej…  
 • Badanie Satysfakcji Pacjentów

  Szanowni Państwo,

   

  W okresie od 8 października 2021r. do 7 listopada 2021r. odbywa się w oddziałach szpitalnych Badanie Satysfakcji Pacjentów.

  Więcej…  
 • Zasady organizacji dwiedzin pacjentów

  ZASADY ORGANIZACJI ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH

  NA ODDZIAŁACH SZPITALA IM. DR. W. OCZKO W PRZASNYSZU

  Rekomenduje się poniższe zasady postępowania:

  1. Decyzję o zasadności i terminie odwiedzin podejmuje Kierownik/Ordynator Oddziału/Zastępca, LUB lekarz dyżurny - poza godzinami pracy Kierownika/Ordynatora/Zastępcy.
  2. Odwiedziny mogą odbywać się w godzinach nie kolidujących z postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym oraz posiłkami.
  3. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo maksymalnie 1 osoba.
  4. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15 minut.
  5. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana /po wejściu do obiektu/ do: założenia maski medycznej zakrywającej usta i nos, dezynfekcji rąk, pomiaru temperatury i wypełnienia ankiety epidemiologicznej (stanowisko przy Wejściu Głównym do obiektu), a następnie do okazania personelowi szatni:Wymagane środki ochrony indywidualnej (maseczka, fartuch flizelinowy) do nabycia przez odwiedzających w automatach zlokalizowanych przy Wejściu Głównym oraz w obszarze Izby Przyjęć.
   • certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, lub
   • zaświadczenia o przebytym zakażeniu SARS-CoV-2, lub
   • aktualnego negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 [wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin].
  6. Wymagane środki ochrony indywidualnej (maseczka, fartuch flizelinowy) do nabycia przez odwiedzających w automatach zlokalizowanych przy Wejściu Głównym oraz w obszarze Izby Przyjęć.
  7. Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowy fartuch flizelinowy i skierować się do dyżurki pielęgniarskiej - celem przekazania ankiety epidemiologicznej.
  8. Po zakończeniu wizyty - osoba odwiedzająca zdejmuje fartuch flizelinowy (przed wyjściem z oddziału), usuwając go do dedykowanego pojemnika na odpady i ponownie dezynfekuje ręce.
  9. Dla Pacjenta osoba bliska może przynieść tylko rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie jedzenie - ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu tego z lekarzem prowadzącym.
  10. W trakcie odwiedzin osoba odwiedzająca nie może wychodzić poza oddział.
  11. W sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez Dyrektora SPZZOZ w Przasnyszu.

  Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu
  mgr Grzegorz Magnuszewski