Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrekcja SP ZZOZ w Przasnyszu informuje o możliwości składania skarg i wniosków. Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości usług świadczonych przez Zakład. Przedmiotem skarg może być: zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez SP ZZOZ lub jego pracownika, naruszenie praw pacjentów, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące ulepszania organizacji, wzmacniania praworządności, usprawniania pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski przyjmowane i rozpatrywane przez SP ZZOZ w Przasnyszu

Skargi i wnioski pisemne

 • Można składać w Sekretariacie Dyrekcji SP ZZOZ w Przasnyszu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:05 (Administracja, I piętro, pok. Z 110) lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , fax 297-537-380; tel. do Sekretariatu 297-534-318, www.szpitalprzasnysz.pl
 • Ewentualnie dokonać wpisu w książkę skarg i wniosków. Książki dostępne są: w Sekretariacie Dyrekcji SP ZZOZ w Przasnyszu, SOR/Izbie Przyjęć, Rejestracji Poradni Specjalistycznych oraz w Rejestracji Przychodni Zdrowia (POZ).

Skargi i wnioski ustne

Osobami właściwymi do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków są:

 • Dyrektor SP ZZOZ w Przasnyszu - Grzegorz Magnuszewski
 • Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych - Urszula Maćkowska
  Przyjęcia interesantów przez Dyrektora i Z-cę Dyrektora po wcześniejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym (tel. 297-534-318).
  Dodatkowo: Dyrektor/Z-ca Dyrektora lub osoba upoważniona przyjmują interesantów zgłaszających się w sprawie skarg/wniosków w każdą środę w godzinach od 15:05 do 15:35
 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - Anna Marchewka
  Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 13:30 - 14:30 (I piętro, pok. Z 114, gabinet Naczelnej Pielęgniarki), w innych godzinach po umówieniu osobistym lub telefonicznym (tel. 297-534-314).

W przypadku uznania przez Państwo, iż przekazanie skargi lub wniosku do Dyrekcji SP ZZOZ jest niewystarczające, mogą Państwo odwołać się również do innych, wymienionych poniżej instytucji:

 

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Starosta - Krzysztof Bieńkowski
Wicestarosta - Waldemar Trochimiuk
ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, Przyjmowanie skarg i wniosków przez:
 • starostę i wicestarostę w każdy wtorek w godzinach 13:00-16:00 oraz w pozostałych dniach pracy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym,
 • starostę lub osobę przez niego upoważnioną w każdy poniedziałek w godzinach 16:00-16:30,
 • dyrektorów komórek organizacyjnych codziennie w godzinach pracy urzędu 8:00-16:00.
 • Przewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-11:30.
tel:/fax: 297-522-270
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.powiat-przasnysz.pl
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej -  Ewelina Bobek-Pstrucha
ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa, Biuro Rzecznika czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. tel: 225-428-322, 225-428-324,
225-428-327,
fax: 225-428-323
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.oilwaw.org.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Agnieszka Wilczyńska
ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15/7, 07-410 Ostrołęka, Izba czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. tel:/fax: 297-604-436
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.oipip.ostroleka.pl
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Michał Dzięgielewski
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
Oddział i delegatury czynne:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 8:00-16:00, w czwartek do 18:00.
Infolinia pacjenta 800-190-590,
tel: 222-797-530,
fax: 225-828-031.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.nfz-warszawa.pl
Delegatura w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel: 236-808-422,
fax: 236-808-420,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Delegatura w Ostrołęce ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka tel: 297-539-000,
fax: 297-539-001
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, Przyjęcia interesantów w Biurze: w poniedziałki w godzinach 9:00-18:00, od wtorku do piątku w godzina 9:00-15:00. bezpłatna infolinia 800-190-590,
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00
tel: 225-328-250,
fax: 225-065-064,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.rpp.gov.pl
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Jan Nowak
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. infolinia 606-950-000,
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00,
tel: 225-310-300,
fax: 225-310-301
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.uodo.gov.pl

 

 • Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.
 • Skargi i wnioski nieposiadające powyższych danych pozostawia się bez rozpatrzenia.