Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrekcja SP ZZOZ w Przasnyszu informuje o możliwości składania skarg i wniosków. Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości usług świadczonych przez zakład. Przedmiotem skarg może być: zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez SP ZZOZ lub jego pracownika, naruszenie praw pacjentów, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące ulepszania organizacji, wzmacniania praworządności, usprawniania pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski przyjmowane i rozpatrywane przez SP ZZOZ w Przasnyszu

Skargi i wnioski pisemne

  • Można składać w Sekretariacie Dyrekcji SP ZZOZ w Przasnyszu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00 (Administracja, I piętro, pok. Z 110) lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , fax 29 75 37 380. Tel. do sekretariatu 29 75 34 318, www.szpitalprzasnysz.pl
  • Ewentualnie dokonać wpisu w książkę skarg i wniosków. Książki dostępne są: w Sekretariacie Dyrekcji SP ZZOZ w Przasnyszu, Izbie Przyjęć/SOR, Rejestracji Poradni Specjalistycznych oraz w Rejestracji Przychodni Zdrowia (POZ).

Skargi i wnioski ustne

Osobami właściwymi do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków są:

  • Dyrektor SP ZZOZ w Przasnyszu – Jerzy Sadowski
  • Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych – Urszula Maćkowska Przyjęcia interesantów przez Dyrektora i Z-cę Dyrektora po wcześniejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym (tel. 29 75 34 318).
  • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – Anna Marchewka. Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 13:30 – 14:30 (I piętro, pok. Z 114, gabinet Naczelnej Pielęgniarki), w innych godzinach po umówieniu osobistym lub telefonicznym (tel. 29 75 34 314).

W przypadku uznania przez Państwo, iż przekazanie skargi lub wniosku do Dyrekcji SP ZZOZ jest niewystarczające, mogą Państwo odwołać się również do innych, wymienionych poniżej instytucji:

 

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu Starosta - Zenon Szczepankowski ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600. Przyjęcia interesantów przez Starostę po wcześniejszym umówieniu. tel:/fax:29 752 22 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.powiat-przasnysz.pl
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Zbigniew Czernicki ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa, Biuro Rzecznika czynne od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600. tel: 22 542 83 22, 22 542 83 24,
22 542 83 27,
fax: 22 542 83 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.oilwaw.org.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Agnieszka Wilczyńska ul. Gorbatowa 15/7, 07-410 Ostrołęka Izba czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600. tel:/fax: 29 760 44 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.oipip.ostroleka.pl
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Filip Nowak ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600. Bezpłatna Infolinia tel: 22 456 74 01,
fax: 22 582 84 03,
e-mail: kancelaria@nfz-warszawa.pl,
www.nfz-warszawa.pl
Delegatura w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów tel: 23 680 84 22,
fax: 23 680 84 20,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Delegatura w Ostrołęce ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka tel: 29 753 90 00,
fax: 29 753 90 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta - Krystyna Barbara Kozłowska ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, Przyjęcia interesantów w Biurze od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500. tel: 22 532 82 50,
fax: 22 833 08 86,
bezpłatna infolinia: 800-190-590
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900-2100
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.bpp.gov.pl
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Edyta Bielak-Jomaa ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Biuro GIODO czynne od poniedziałku do piątku w godz: 800-1600. tel:/fax: 22 860 70 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.giodo.gov.pl

 

  • Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.
  • Skargi i wnioski nieposiadające powyższych danych pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Opracowała: mgr Anna Marchewka                         

Zatwierdził: Dyrektor SP ZZOZ w Przasnyszu – lek. Jerzy Sadowski