Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Rejestracja, portiernia, centrala telefoniczna
 
Centrala telefoniczna 297-534-300
Rejestracja poradni specjalistycznych 297-534-253
297-534-254
Portiernia / szatnia 297-534-308

Administracja
 
Sekretariat 297-534-318
Dyrektor 297-534-335
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych 297-534-317
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości 297-534-285
Inspektor Ochrony Danych (IOD) Natalia Jabłońska 297-534-285
Naczelna Pielęgniarka 297-534-314
Główna Księgowa 297-534-315
Księgowość 297-534-309
Płace 297-534-311
Kadry 297-534-351
Dział Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych 297-534-331
Dział Administracyjno Techniczny 297-534-310
297-534-405
Informatyk 297-534-320

Poradnie, Gabinety, Pracownie
 
Poradnia Chirurgii Ogólnej 297-534-401
Poradnia Rehabilitacyjna 297-534-240
297-534-443
Poradnia Ginekologiczno Położnicza 297-534-404
Poradnia Okulistyczna 297-534-207
Poradnia Otolaryngologiczna 297-534-403
Poradnia Onkologiczna/Dermatologiczna 297-534-410
Poradnia Diabetologiczna 297-534-411
Poradnia Neurologiczna 297-534-330
Poradnia Kardiologiczna 297-534-409
Pracownia Endoskopowa 297-534-259
Poradnia Leczenia Uzależnień 297-534-342
Poradnia Zdrowia Psychicznego 297-534-483
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 297-534-451
Pracownia Badań Nieinwazyjnych Serca 297-534-402
Dział Diagnostyki Obrazowej 297-534-344
Pracownia USG 297-534-345
Poradnia Urologiczna 297-534-447
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej 297-534-334
Kierownik Laboratorium 297-534-340
Laborantka Dyżurna 297-534-355
Centralna Sterylizatornia 297-534-290
Apteka Szpitalna 297-534-341
Prosektorium 297-534-425
Telefony alarmowe
999 / 112
Izba Przyjęć 297-534-324

Oddział Chorób Wewnętrznych
 
Pielęgniarki 297-534-289
Sekretariat 297-534-288
Lekarze 297-534-322

Oddział Chirurgiczny
 
Pielęgniarki 297-534-196
Sekretariat 297-534-476
Lekarze 297-534-478

Oddział Położniczo - Ginekologiczny
 
Pielęgniarki - położnictwo 297-534-353
Pielęgniarki - trakt porodowy 297-534-437
Pielęgniarki - ginekologia 297-534-325
Sekretariat 297-534-431
Lekarze 297-534-348

Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
 
Pielęgniarki 297-534-256
Sekretariat 297-534-255
Lekarze 297-534-250

Oddział Pediatryczny
 
Pielęgniarki 297-534-267
Sekretariat 297-534-261
Lekarze 297-534-265

Oddział Okulistyczny
 
Pielęgniarki 297-534-203
Sekretariat 297-534-200
Lekarze 297-534-110

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Detoksykacji
 
Pielęgniarki 297-534-238
Sekretariat 297-534-231
Lekarze 297-534-231

Pododdział Urologiczny
 
Kierownik 297-534-281
Pielęgniarki 297-534-280

Ośrodek Leczenia Uzależnień
 
Pielęgniarki 297-534-366
Kierownik 297-534-481

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
 
Pielęgniarki 297-534-328
Lekarze 297-534-326