Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Rejestracja, portiernia, centrala telefoniczna
 
Centrala telefoniczna 29 75-34-300
Rejestracja poradni specjalistycznych 29 75-34-253
29 75-34-254
Portiernia / szatnia 29 75-34-308

Administracja
 
Sekretariat 29 75-34-318
Dyrektor 29 75-34-335
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych 29 75-34-317
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości 29 75-34-285
Inspektor Ochrony Danych (IOD) Natalia Jabłońska 29 75-34-285
Naczelna Pielęgniarka 29 75-34-314
Główna Księgowa 29 75-34-315
Księgowość 29 75-34-309
Płace 29 75-34-311
Kadry 29 75-34-351
Dział Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych 29 75-34-331
Dział Administracyjno Techniczny 29 75-34-310
29 75-34-405
Informatyk 29 75-34-320

Poradnie, Gabinety, Pracownie
 
Poradnia Chirurgii Ogólnej 29 75-34-401
Poradnia Rehabilitacyjna 29 75-34-240
29 75-34-443
Poradnia Ginekologiczno Położnicza 29 75-34-404
Poradnia Okulistyczna 29 75-34-207
Poradnia Otolaryngologiczna 29 75-34-403
Poradnia Onkologiczna/Dermatologiczna 29 75-34-410
Poradnia Diabetologiczna 29 75-34-411
Poradnia Neurologiczna 29 75-34-330
Poradnia Kardiologiczna 29 75-34-409
Pracownia Endoskopowa 29 75-34-259
Poradnia Leczenia Uzależnień 29 75-34-342
Poradnia Zdrowia Psychicznego 29 75-34-483
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 29 75-34-451
Pracownia Badań Nieinwazyjnych Serca 29 75-34-402
Dział Diagnostyki Obrazowej 29 75-34-344
Pracownia USG 29 75-34-345
Poradnia Urologiczna 29 75-34-447
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej 29 75-34-334
Kierownik Laboratorium 29 75-34-340
Laborantka Dyżurna 29 75-34-355
Centralna Sterylizatornia 29 75-34-290
Apteka Szpitalna 29 75-34-341
Prosektorium 29 75-34-425
Telefony alarmowe
999 / 112
Izba Przyjęć 29 75-34-324

Oddział Chorób Wewnętrznych
 
Pielęgniarki 29 75-34-289
Sekretariat 29 75-34-288
Lekarze 29 75-34-322

Oddział Chirurgiczny
 
Pielęgniarki 29 75-34-196
Sekretariat 29 75-34-476
Lekarze 29 75-34-478

Oddział Położniczo - Ginekologiczny
 
Pielęgniarki - położnictwo 29 75-34-353
Pielęgniarki - trakt porodowy 29 75-34-437
Pielęgniarki - ginekologia 29 75-34-325
Sekretariat 29 75-34-431
Lekarze 29 75-34-348

Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
 
Pielęgniarki 29 75-34-256
Sekretariat 29 75-34-255
Lekarze 29 75-34-250

Oddział Pediatryczny
 
Pielęgniarki 29 75-34-267
Sekretariat 29 75-34-261
Lekarze 29 75-34-265

Oddział Okulistyczny
 
Pielęgniarki 29 75-34-203
Sekretariat 29 75-34-200
Lekarze 29 75-34-110

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Detoksykacji
 
Pielęgniarki 29 75-34-238
Sekretariat 29 75-34-231
Lekarze 29 75-34-231

Pododdział Urologiczny
 
Kierownik 29 75-34-281
Pielęgniarki 29 75-34-280

Ośrodek Leczenia Uzależnień
 
Pielęgniarki 29 75-34-366
Kierownik 29 75-34-481

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
 
Pielęgniarki 29 75-34-328
Lekarze 29 75-34-326