Drukuj

KONSULTACJA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI DO WYKONANIA ZNIECZULENIA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO, DIAGNOSTYCZNEGO LUB LECZNICZEGO W PORADNI ANESTEZJOLOGICZNEJ
[Informacja dotyczy kwalifikacji do zabiegów realizowanych w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Urologicznym oraz w Oddziale Połozniczo-Ginekologicznym].
Anestezjologiczna poradnia kwalifikacyjna znajduje się w gabinecie nr A10 [parter] i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-15:30.

Zespół anestezjologów prowadzi kwalifikację pacjentów do zabiegów operacyjnych w trybie planowym. Celem konsultacji anestezjologicznej jest optymalizacja stanu zdrowia pacjenta pod kątem znieczulenia, poinformowanie chorego o metodach znieczulenia, czynnościach dodatkowych związanych z wykonywanymi procedurami oraz możliwych powikłaniach.

Kwalifikacja anestezjologiczna w Poradni Anestezjologicznej odbywa się około 8-14 dni przed planowanym przyjęciem do szpitala na podstawie skierowania do szpitala z potwierdzonym terminem przyjęcia do oddziału oraz wyników badań zleconych przez lekarza oddziału zabiegowego.

W celu ustalenia terminu konsultacji anestezjologicznej należy kontaktować się z Rejestracją Ogólną Szpitala – osobiście lub telefonicznie: 29 753-42-53 lub 29 753 -42-53.

Pacjent po uzyskaniu wyczerpujących informacji wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

Na konsultację anestezjologiczną pacjent powinien zabrać:

PRZED ZNIECZULENIEM - załącznik nr 2

RODZAJE ZNIECZULENIA - załącznik nr 3

RYZYKO POWIKŁAŃ - załącznik nr 4

Chorzy prowadzeni w POZ/poradni specjalistycznej powinni przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego, zawierające:

W przypadku zażywania doustnych leków wpływających na krzepnięcie krwi, należy skonsultować się z kardiologiem lub lekarzem prowadzącym pod kątem możliwości ich odstawienia przed operacją.

Pacjenci posiadający stenty naczyniowe kontynuują przyjmowanie preparatów przeciwpłytkowych (np. Acard, Aclotin, Plavix) w okresie okołooperacyjnym.

Należy odstawić przed zabiegiem preparaty ziołowe oraz suplementy diety.

W przypadku kwalifikacji dzieci do 18 r.ż. lub osób ubezwłasnowolnionych do zabiegów operacyjnych, konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego, który po uzyskaniu wyczerpujących informacji dot. znieczulenia oraz ryzyka ewentualnych powikłań, wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

Do kwalifikacji dzieci wymagana jest opinia lekarza pediatry o stanie zdrowia dziecka.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2016 poz. 357 z późn. zm.),

Zarządzenie Nr 14/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,

Zarządzenie Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.