Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

 RPOWM EFS 2018 kolor

 „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego”   

 

 

INDYWIDUALNE PORADNICTWO LEKARSKIE / FIZJOTERAPEUTYCZNE

Od 11.01.2019 r. rozpoczęły się spotkania z zakresu indywidualnego poradnictwa lekarskiego / fizjoterapeutycznego, będące uzupełnieniem dotychczas przeprowadzonych badań Uczestników Projektu. Grafik spotkań do pobrania poniżej.

Grafik indywidualnych porad lekarskich / fizjoterapeutycznych - do pobrania

 

Rozdzielnik sekcji

 

EDUKACJA ZDROWOTNA

W dniu 10.12.2018 r. rozpoczęła się edukacja zdrowotna dla Uczestników Projektu i ich rodziców / opiekunów. Edukacja zdrowotna ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia, ergonomii w życiu codziennym i pracy (zwłaszcza prawidłowej postawy ciała oraz prawidłowego noszenia plecaka/tornistra), prostych ćwiczeń fizycznych, które można wykonywać we własnym zakresie w celu utrzymania lub poprawienia stanu zdrowia oraz zachowań prozdrowotnych związanych z przeciwdziałaniem pogłębiania chorób kręgosłupa, a w szczególności unikaniu ryzykownych zachowań np. przeciwdziałanie urazom. Zajęcia prowadzone będą w wyznaczonych szkołach zgodnie z poniższym grafikiem.

Grafik zajęć edukacyjnych - do pobrania

 

Rozdzielnik sekcji

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA W SZKOŁACH

W dniu 29.10.2018 r. rozpoczęły się zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla Uczestników Projektu. Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutów w wyznaczonych szkołach w zależności od zebranej grupy Uczestników, zgodnie z grafikiem dostępnym do pobrania poniżej.

 

 

Rozdzielnik sekcji

 

BADANIA POCZĄTKOWE  -  ZAKOŃCZONE

W dniach od 29 października do 13 listopada każdy z zakwalifikowanych Uczestników Projektu objęty został badaniami dodatkowymi w zakresie chorób kręgosłupa, które pozwoliły na dobór odpowiednich działań podczas realizacji programu, ukierunkowanych w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika. Badania początkowe odbywały się zgodnie z grafikiem umówionych Uczestników.

 

  Rozdzielnik sekcji

 

ZAJĘCIA NA BASENIE

 

Od dnia 20 października 2018 rozpoczynają się wyjazdy Uczestników Projektu na zajęcia basenowe, które odbywać się będą w Krytej Pływalni w Chorzelach przy ul. Szkolnej 4, według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Uczestnicy mają również zapewniony transport zgodnie z poniższą trasą przejazdu autobusów.

 
 

 Rozdzielnik sekcji

 

 KWALIFIKACJA  UCZESTNIKÓW   -  ZAKOŃCZONA

W dniach od 1.10.2018 r. do 12.10.2018 r. odbyła się kwalifikacja uczestników do projektu. Kwalifikacja odbywała się w budynku Szpitala w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9, w gabinetach R001 oraz R002 Poradni Rehabilitacyjnej zgodnie z grafikiem dostępnym poniżej. Przewidziana projektem liczba osób została zakwalifikowana do udziału w programie. Każdy z uczestników zostanie poinformowany o wyniku rekrutacji oraz o dalszych etapach programu.

Grafik badań kwalifikacyjnych - plik do pobrania

 

Rozdzielnik sekcji

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania chorobom kręgosłupa

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.


Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa.
Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się w październiku 2018 roku.


Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu - SPZZOZ w Przasnyszu, Administracja, I piętro, pok. Z113, w godzinach 8:00-15:00.
 2. przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA a293_PCK- rekrutacja”.
 3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, pokój Z113 z dopiskiem „a293_PCK- rekrutacja”.
 4. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (zgodnie z grafikiem).

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Formularz świadomej zgody na udział w programie,
 3. Posiadana dokumentacja medyczna - jeśli stwierdzono chorobę kręgosłupa,
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli dotyczy.


Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

 1. ze strony internetowej: http://szpitalprzasnysz.pl  (patrz poniżej)
 2. w biurze projektu zlokalizowanym w SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 (Administracja, I piętro, pok. Z113)
 3. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (zgodnie z grafikiem)


Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami
Formularz świadomej zgody na udział w programie

 

 

Rozdzielnik sekcji

 

RPOWM EFS 2018 kolor

PRZYZNANE DOFINANSOWANIE


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych


Tytuł projektu:

„Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa
wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego”


Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 12.01.2018 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.07.2018 r.
Planowany okres rzeczowej realizacji projektu: 01.07.2018 r. -  30.06.2019 r.


Cel i zakres rzeczowy projektu:
Celem projektu jest zapobieganie pogłębianiu się problemów zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku 7-12 lat ze schorzeniami kręgosłupa poprzez objęcie ich: działaniami edukacyjnymi oraz interwencją terapeutyczną (badania lekarskie / fizjoterapeutyczne, grupowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, w tym basen, gimnastyka korekcyjna). Wsparcie obejmie dzieci z poszczególnych gmin powiatu przasnyskiego (Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz gminy: wiejska i miejska).

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu zdrowia dzieci borykających się ze schorzeniami kręgosłupa. Wzrośnie również poziom wiedzy dzieci i ich rodziców na temat zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa, co z kolei przyczyni się do zapobiegania pogłębianiu się tego typu problemów zdrowotnych u dzieci w przyszłości.


Wartość całkowita projektu:                       427 893,75 zł,    w tym:
Dofinansowanie ze środków UE (EFS):     342 315,00 zł
Wkład Budżetu Państwa:                               53.718,75 zł
Wkład własny w projekcie:                            31 860,00 zł


Informacje na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie, umieszczone są w serwisie: „Mapa Dotacji UE” na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Sporządziła: mgr Agnieszka Spiżarska